Przyjmujemy dzieci w wieku od
2,5 ( samodzielnie korzystające z toalety) do 6 roku życia.
Zapisu dziecka można dokonać osobiście w biurze przedszkola
w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:30.
Od stycznia zapisujemy dzieci na najbliższy rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka

Płatności w roku szkolnym 2021/2022
1 dziecko320 zł – opłata stała
7 zł / dzień – stawka żywieniowa
2 dzieci510 zł – opłata stała
– 6 zł / dzień – stawka żywieniowa
3 dzieci735 zł – opłata stała
– 6 zł / dzień – stawka żywieniowa
Zajęcia dodatkowe:
– zajęcia sportowe – 40 zł / m-c
– zajęcia integracyjne z psami terapeutycznymi – 6 zł / m-c