Przyjmujemy dzieci w wieku od
2,5 ( samodzielnie korzystające z toalety) do 6 roku życia.
Zapisu dziecka można dokonać osobiście w biurze przedszkola
w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:30.
Od stycznia zapisujemy dzieci na najbliższy rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka

Płatności w roku szkolnym 2023/2024
1 dziecko350 zł – opłata stała
12 zł / dzień – stawka żywieniowa
rodzeństwo – 560 zł – opłata stała
– 11 zł / dzień – stawka żywieniowa