Przyjmujemy dzieci w wieku od
2,5 ( samodzielnie korzystające z toalety) do 6 roku życia.
Zapisu dziecka można dokonać osobiście w biurze przedszkola
w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:30.
Od stycznia zapisujemy dzieci na najbliższy rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka

Płatności w roku szkolnym 2022/2023
1 dziecko330 zł – opłata stała
9 zł / dzień – stawka żywieniowa
2 dzieci520 zł – opłata stała
– 8 zł / dzień – stawka żywieniowa
3 dzieci745 zł – opłata stała
– 8 zł / dzień – stawka żywieniowa