„W wychowaniu (…) chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej być, a nie tylko więcej mieć”, aby więc poprzez wszystko  co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugim, ale także i dla drugich”.

Jan Paweł II – przemówienie w  UNESCO 02.06.1980 r.