Mamy miejsce dla 52 dzieci
w dwóch oddziałach – po 26 dzieci każdy.

I oddział – STOKROTKI – dzieci 2,5-4 letnie
II oddział – BRATKI – dzieci 5-6 letnie
Praca dydaktyczno-wychowawcza trwa
od września do sierpnia,
z miesięczną przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu.
Nasze przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego oraz realizuje w pełnym zakresie podstawę programową wychowania przedszkolnego.
J. angielski – odbywa się 2 razy w tygodniu w małych grupach.
Zajęcia umuzykalniające – 1 raz w tygodniu.
Terapia logopedyczna – 1 raz w tygodniu dla dzieci z zaleceniem logopedycznym.
Kuchcikowo czyli zajęcia kulinarne – 1 raz w miesiącu.
Katecheza – 1 raz w tygodniu – dzieci młodsze; 2 razy w tygodniu – dzieci starsze.
Wiatrak matematyczny– 1 raz w miesiącu, innowacyjne narzędzie do nauki matematyki poprzez ruch i aktywność własną dzieci, zabawy sklasyfikowane w oparciu o kręgi matematyczne prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej.
Inne – teatr, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, zaproszeni goście, itp.

Zajęcia sportowe – 1 raz w tygodniu, prowadzone przez grupę Fabryka sportu i rekreacji.
Zajęcia integracyjne z psami terapeutycznymi – 1 raz w miesiącu