Nasze przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego oraz realizuje w pełnym zakresie podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zapewniamy fachową opiekę sióstr i pań wychowawczyń, atmosferę pełną życzliwości, pokoju i Bożej radości, którą wspomaga katecheza i wspólna modlitwa w kaplicy. Przedszkole Dobrego Pasterza prowadzi dziecko do odkrywania siebie i swojej wartości, wzmacnia jego poczucie godności, wyzwala go i otwiera na własną osobę jak i na innych ludzi.
      „W wychowaniu (…) chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej być, a nie tylko więcej mieć”, aby więc poprzez wszystko  co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugim, ale także i dla drugich”.
Jan Paweł II – przemówienie w  UNESCO 02.06.1980 r.
Każdy człowiek to istota wyjątkowa, która pojawia się na świecie w celu spełnienia konkretnego powołania. Proces wychowawczy ma jej pomóc odnaleźć powołanie i uświadomić sobie jak je w życiu zrealizować.

Sala grupy młodszej Stokrotki

Sala grupy starszej Bratki

Hol

Kaplica

Plac zabaw

Budynek i park