Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli – siostry zakonne, osoby świeckie, którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania i wychowania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Od lewej:
pani Katarzyna, s. Małgorzata, pani Małgorzata- nauczyciel języka angielskiego, s. Magdalena – Dyrektor, pani Michalina, s. Katarzyna, pani Teresa.