Kadrę pedagogiczną tworzy zespół dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli – siostry zakonne, osoby świeckie, którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania i wychowania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Dyrektor przedszkola i wychowawca w grupie starszej- s. Katarzyna Maciejewska.
Grupa starsza: wychowawca- pani Katarzyna Gackowska; pomoc nauczyciela- pani Michalina Szymańska
Grupa młodsza: wychowawcy- s. Małgorzata Kusińska, pani Sylwia Krutysza; pomoc nauczyciela- pani Teresa Musiałowska